Beiratkozási tudnivalók 2024/2025

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK a 2024/2025 nevelési évre

Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem Óvodájába a 2024/25 nevelési évre a beiratkozás ideje:

2024. április 22. (hétfő) 9.00-18.00 óráig,

2024. április 23. (kedd) 8.00-16 óráig és

2024. április 24. (szerda) 8.00-12.00 óráig lesz.

Szeretnénk egy rövid személyes találkozást biztosítani a családok számára a beiratkozáskor, hogy jobban megismerhessük egymást. Erre az alkalomra várjuk lehetőség szerint mindkét szülőt a gyermekkel együtt.  Külön regisztrálni nem szükséges, érkezési sorrendben történik a beszélgetés.  A jelentkezés időbeli sorrendje a felvételi döntést nem befolyásolja, így a megadott napokon bármikor érkezhetnek. Mivel a beszélgetésre csak rövid idő áll rendelkezésünkre, ezért azt szeretnénk kérni a kedves szülőktől, hogy egy kicsit jobban megismerhessük a gyermekeket és a családokat, hogy készítsenek számunkra egy kis bemutatkozó anyagot nyomtatott formában, amit a beiratkozási dokumentumokkal együtt kérünk leadni. Kérünk szépen egy családi fotót is mellékelni!
Természetesen mi is szívesen válaszolunk minden kérdésükre a beiratkozáskor.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok és dokumentumok:

  • felvételi jelentkezési adatlap (óvodai adatfelvételi lap a 2024/25 tanévre),
  • lelkészi ajánlás (ha van),
  • a gyermek keresztelési emléklapjának másolata (ha van),
  • szülői nyilatkozat (hitéleti nevelésről),
  • szülői nyilatkozat (óvodai beiratkozáshoz),
  • adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya) másolata, TAJ kártya másolata
  • határozat rendszeres gyermekvédelmi támogatásról (ha van)
  • Amennyiben a gyermekük rendelkezik szakértői véleménnyel (Pedagógiai Szakszolgálattól, korai fejlesztésről vagy orvosi szakvélemény), kérjük ezt is csatolják!

FONTOS: Lelkészi ajánlás azoknak is szükséges, akiknek testvére jelenleg óvodánkba jár!

Letölthető dokumentumok (személyesen leadandó az óvodában a beiratkozási napokon):

Óvodai adatfelvételi lap

Szülői nyilatkozat vallási

Szülői nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz

Lelkészi ajánlás

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Ha a jelentkezéshez szükséges dokumentumok kinyomtatása nem megoldható, akkor április 15-től az óvodából kinyomtatott formában is elvihető az iroda előtti dobozból (munkanapokon 8-17-ig).    A beiratkozáshoz szükséges felvételi jelentkezési adatlapot, valamint az egyéb nyomtatványainkat kitöltve, mindkét szülő által aláírva kérjük személyesen leadni az óvodában!

Kérjük a beiratkozás határidejének betartását (ápr. 22-24)! A beérkezett jelentkezési lapok feldolgozása után a döntést a fenntartóval együtt közösen hozzuk meg! A felvételi döntésről szóló értesítést elektronikus úton május 10-ig fogjuk a szülők e-mail címére kiküldeni, ezért fontos, hogy a jelentkezési adatlapra olvashatóan írják rá azt az e-mail címüket, amit rendszeresen használnak!

Ha nem tudjuk a gyermeket felvenni, akkor a szülőknek a kötelező felvételt biztosító óvodájukba kell a gyermeket beíratniuk. A kötelező felvételt biztosító óvodák listáját a következő honlapon találják: https://kir.hu/korzet. 

Melléklet:
Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
Óvodai felvétel szempontsora

Budapest, 2024. február 26.
Sok szeretettel várjuk jelentkezésüket az óvodánkba!

Nagyné Szikszai Katalin óvodavezető