Köszöntő

Tisztelt Látogatónk!

Szeretettel köszöntjük Önt a Budapest–Rákoscsabai  Református Egyházközség Betlehem óvodájának küldetésnyilatkozatában megfogalmazott gondolatokkal:
Küldetésünk, hogy Isten ajándékaként kapott gyermekeket, a krisztusi úton járva az Ő szeretetében neveljük.

Minden gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, a családokkal szorosan együttműködve nevelünk.
A ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekeket képességeiknek megfelelően igyekszünk  fejleszteni, oldani túlzott szorongásaikat, bizonytalanságaikat, segítjük őket az önmegismerés útján.
Keresztyén értékrendünkhöz igazodva legfontosabb feladataink egyikének tekintjük, hogy megtanítsuk a gyermekeknek, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz.
Óvodánk kiemelt értékeinek tekintjük a hitet, a szeretetet, megbízhatóságot, minőségi munkára való törekvést.

                                                                                               Nagyné Szikszai Katalin