Bemutatkozás

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Istennek országa”
(Márk 10,14)

Betlehem Óvodánkat a Budapest–Rákoscsabai Református Egyházközség 1994-ben alapította a gyermekek keresztyén szellemű nevelése céljából. Óvodánk Budapest első református óvodája. Az első három évben ideiglenes helyen, majd több éven keresztül gyülekezetünk visszaigényelt iskolaépületében neveltük a gyermekeket. 2009 óta azonban a jelenlegi, EU-s támogatással épült, a XXI. század követelményeinek megfelelő, korszerű épületben folytatjuk a gyermekek közötti munkánkat.
Csoportjaink: Halacska, Napocska, Szivárvány, Bárka, Csillag, Bárányka

Együttműködésünk az óvodánkba járó gyermekek szüleivel változatos programokon keresztül is megvalósul:
– Közös családi kirándulások
– Óvodai nyílt napok
– Barkácsdélutánok
– Közös adventi gyertyagyújtás
– Családi nap
– Tanévnyitó, tanévzáró, karácsonyi, anyák napi közös Istentisztelet
Hisszük, hogy a gyermek Isten ajándéka, akit a családoknak adott sáfárságra. A gyermeknek elsősorban a szüleitől kell kapnia a szeretetet, a megértést és a nevelést, ebben igyekszünk segítő kezet nyújtani. A gyermek fejlődéséért kölcsönös a felelősségünk, így a családdal való együttműködés célja mindig a gyermek optimális fejlesztése.

Tevékenységen alapuló tanuláson keresztül fedezhetik fel gyermekeink a teremtett világ szépségeit és Istentől kapott képességeiket.
Rá tudnak csodálkozni a természet szépségeire; éppúgy, mint a művészeti alkotásokra.
Meg tudják fogalmazni, hogy számukra mi a szép, örömmel hoznak létre esztétikus alkotásokat.
Megtanulják, hogy a szépség Isten teremtett munkájának kisugárzása, amely visszatükröződhet az ember munkájában.
Igyekszünk segíteni, hogy megéljék mindazt, amit Isten örömünkre adott kulturális értékeinkben és a természetben.
Mindez a séták, kirándulások, kísérletezések, megfigyelések, tapasztalatszerzések változatos sokaságán keresztül valósul meg.

Létszükséglete a gyermekeknek az egész napos aktív tevékenység: a játék és a mozgás.
Óvodánkban tágas, világos csoportszobák, tornaterem, fejlesztőszoba, só szoba, szakmai és gyermekkönyvekkel, kiegészítőkkel ellátott könyvtár és eszköztár található. A csoportonkénti teraszok, valamint a kulturális és óvodai házi programokhoz 200 férőhelyes aula egyaránt segítik munkánkat. Az udvaron pedig kültéri játékok és folyamatosan bővülő járműpark várja a gyermekeket.
Havi rendszerességgel színvonalas bábelőadásokat, koncerteket, programokat szervezünk, figyelembe véve az éppen aktuális egyházi és egyéb ünnepeket (például Farsang, Húsvét, Teremtés hete, Népmese napja stb.).

Egyéni differenciált fejlesztés valósul meg az óvodai csoportokban. Munkánkat szenzomotoros terapeuta és logopédus is segíti.
Nyitottak vagyunk a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására is (mozgásszervi-, látás-, illetve hallássérült gyermekek).
A ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekeket képességeiknek megfelelően igyekszünk fejleszteni, oldani túlzott szorongásaikat, bizonytalanságaikat, és segítjük őket az önmegismerés útján.

Hitéleti nevelésünk a Biblia tanításán alapul. Minden gyermeknek joga, hogy hitben és szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Az Isten ajándékaként kapott gyermekeket krisztusi úton járva, az Ő szeretetében, a családokkal szorosan együttműködve neveljük.
Személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően végezzük szolgálatunkat.
Keresztyén értékrendünkhöz igazodva legfontosabb feladataink egyikének tekintjük, hogy megtanítsuk a gyermekeknek, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz.
Óvodánk kiemelt értékeinek tekintjük a hitet, a szeretetet, a megbízhatóságot, és a minőségi munkára való törekvést.
A napi áhítatok, és a rendszeres bibliai foglalkozások segítik a gyermekek Istennel való kapcsolatának megalapozását, és a keresztyén hit elemeinek megismerését.
Az óvoda más felekezetekből is fogad gyermekeket, mert mindannyiunk számára közös a Biblia és Jézus Krisztus személye, tanítása.

Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem és a fenntarthatóságra nevelés mellett, mert hitünk szerint a teremtett világ védelmét is feladatul kaptuk Istentől.
Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód és a környezettudatos szemléletmód kialakítására. Az óvoda épülete kivitelezésében is megfelel a legkorszerűbb környezetvédelmi elvárásoknak. Megújuló energiából biztosított a fűtés- és a melegvíz-ellátás.
Intézményünk többször elnyerte a Zöld Óvoda címet!
Igazi „ÖKO OVI VÁR”!

Munkánk során segítjük a gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakoztatását. A ránk bízott kicsinyeket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt.
Az iskolai életmódra való felkészülést különböző tevékenységeken keresztül végezzük:
– Anyanyelvi nevelés mesével, verssel
– Környező világ tevékeny megismerésével
– Vizuális neveléssel
– Mozgásfejlesztéssel
– Zenei neveléssel
A csoportfoglalkozásokat kiegészíti a napirendbe beépített néptánc oktatás, és a délutánonként választható alternatív programok: foci, balett, és kézműves foglalkozás.
A gyerekekkel felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok foglalkoznak, akik munkájukat hitből, szeretetből végzik. Óvodai csoportjainkat úgy szervezzük, hogy közel azonos korú gyerekek kerüljenek egy csoportba.