Tájékoztató az alapítvány működéséről

Az Alapítvány neve: Alapítvány a Rákoscsabai Református Betlehem Óvodáért
Címe: 1171 Budapest, Péceli út 197.
Bírósági bejegyzés száma: 07 PK 60536/2011/2
Nyilvántartási szám: 01/03/11444
Adószáma:18225291-1-42
Folyószámla száma: 11717009-20044538
Képviseli: Hámori Tímea elnök (06/20 9555-179)
e-mail: betlehem.ovodaert@gmail.com

A Kuratórium tagjai:
– Hámori Tímea elnök,
– Erdélyi Jánosné titkár,
– Ormósné Miszlai Enikő kuratóriumi tag
– Mészáros Béláné kuratóriumi tag
– Sebestyén-Tóth Viktória kuratóriumi tag

A Felügyelő Bizottság tagjai:
– Nyikos Viktória bizottsági elnök,
– Zeitlerné Kozma Zsuzsanna bizottsági tag,
– Illyés Eszter bizottsági tag

Alapítványunk 2011-ben kezdte meg működését.

Az alapítvány célja

A Betlehem óvodába járó gyermekek – különösen a hátrányos helyzetűek – és az óvodás korú gyermekeket nevelő családok – különösen a krízishelyzetben lévők – támogatása, az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javítása.

A fentiek értelmében az Alapítvány támogatja, illetve segíti az óvodába járó hátrányos helyzetű, vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülő gyermekeket nevelő családokat. Ezen túlmenően játékokat, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközöket szerez be, támogatja a prevenciós programokba való bekapcsolódást, illetve elősegíti az ilyen programokon való részvételt. A gyermekek optimális fejlődését szolgáló óvodai pályázatokhoz – szükség szerint – az önerőt biztosítja, támogatást nyújt a gyermekek szabadidős, kulturális tevékenységéhez, a pedagógiai munka színvonalát növelő képzésekhez. Elősegíti az egészséges életmódra való nevelést, különböző programok szervezése, speciális eszközök beszerzése, fejlesztőpedagógusok bevonása, stb. által. Felvilágosító előadásokat, családi programokat, tanácsadásokat biztosít, illetve szervez az óvodás korú gyermekeket nevelő családok – különös tekintetben a krízishelyzetben lévők – megsegítésére, annak érdekében, hogy a gyermekek testi, lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak.

Eddigi tevékenységeink

Az Alapítvány emberi erőforrásban is segíti az óvoda munkáját. Aktívan részt vesz valamennyi óvodai program előkészítésében és lebonyolításában (Pl.: Cipősdoboz akció, Kárpát-medencei Oktatási Alapba adománygyűjtés, Adventi gyertyagyújtás)

 • Udvari játékok festése: 2011. szeptember 24. Résztvevői létszám: 35 fő.
 • Kerékpártároló és focipálya kialakítása, kertrendezés: 2012. június 23-27. Résztvevői létszám: 20 fő.
 • Kerítés elemek felszerelése, festése, növények beültetése: 2012. szeptember 17. Résztvevői létszám: 25 fő.
 • Külső lambéria borítások festése: 2013. július 13. Résztvevői létszám: 15 fő.

 Anyagi támogatások

 2012. évben:

 • 2 fő dajka képzését támogatta az alapítvány: a 2012. december 19-én kelt Támogatási szerződések alapján.
 • az óvódások részére szervezett bábelőadás

2013. évben:

 • Családi nap (május), Bábelőadás, Gyermekkoncert, Képességfejlesztő foglalkozások
 • Óvodai kirándulás a Fővárosi Állatkertbe (tavasszal), ill. a Merzse-mocsárhoz lovaskocsikázással egybekötve (ősszel).
 • Egy család esetében került sor két gyermekük étkeztetési díjának átvállalása, mivel az egyik szülő elvesztette a munkahelyét, és gondot jelentett a két gyermekük óvodai ellátás díjának befizetése. Az egyikük speciális étkeztetést igényelt, így az ő étkezése drágább az átlagosnál.
 • OKJ-s számítógép rendszer – karbantartó képzés támogatása az óvoda gondnoki teendőit ellátó munkatárs részére.

2014. évben:

 • A Betlehem óvoda fennállásának 20. évfordulójára gazdag és színvonalas programsorozat.
 • A lelki feltöltődés, művelődés jegyében az óvodában a gyermekek hónapról hónapra koruknak megfelelő bábelőadásokon vehettek részt.
 • Mind a hat óvodai csoport 25.000Ft-os támogatásban részesült a tavalyi év során, melyet csoportkirándulásra fordítottak az óvodapedagógusok.
 • 2 gyermek étkezését vállalta az óvoda a Család nehéz helyzetére tekintettel.
 • A zilahi testvéróvoda szükségét felismerve az Alapítvány értékes eszközöket bocsátott a rendelkezésükre, ezzel is segítve munkájukat, támogatva a testvéróvodában a keresztyén értékrend fenntartását, mélyítését.
 • Súlyos betegséggel küzdő Edit óvó néni családját az Alapítvány több hónapon át támogatta anyagilag, mellyel nagymértékben csökkentette a családra nehezedő terheket, ezzel is segítve az óvó néni mielőbbi gyógyulását.

2015. évben:

 • A zilahi testvéróvoda szükségét felismerve az Alapítvány értékes eszközöket bocsátott a rendelkezésükre, ezzel is segítve munkájukat, támogatva a testvéróvodában a keresztyén értékrend fenntartását, mélyítését.
 • Áprilisában az egész óvoda a szentendrei Skanzenbe látogatott, ahol ismét értékes tudással, élményekkel gazdagodtak a gyermekek.
 • A kirándulásokhoz óvodai logóval ellátott láthatósági mellényeket készíttettünk minden csoport részére.
 • Váratlan élethelyzetbe került család (az egyik szülő halála) anyagi támogatását is felvállalta az alapítvány.
 • Az óvodában pszichológus kolléga segíti a mindennapok munkáját és az esetleges otthoni problémák megoldását, melynek költségét szintén az Alapítvány finanszírozza.

2016. évben:

 • Májusban az egész óvoda a Budapest Bábszínházba látogatott, ahol új kulturális élményekkel gazdagodtak a gyermekek.
 • Az óvodai bábelőadások, koncertek, anyagi finanszírozása, valamint a hagyományos Családi nap költségeinek fedezése.
 • Az óvodában továbbra is pszichológus kolléga segíti a mindennapok munkáját és az esetleges otthoni problémák megoldását. Jelenleg havi 15 órában, melynek költségét szintén az Alapítvány finanszírozza.
 • Megújultak az egyes kerti játékeszközök.
 • A csoportokba is új fejlesztő játékok kerültek beszerzésre
 • Megvásárlásra került egy videó kamera is, az óvodai ünnepi alkalmak megörökítésére.
 • A karácsonyi csomagok költségének finanszírozása is alapítványi támogatással valósult meg.
 • Váratlan élethelyzetbe került dolgozó anyagi támogatása.

2017. évben:

Az Alapítvány számára továbbra is prioritás az óvodai bábelőadások, koncertek, szülőknek szóló gyermekneveléssel kapcsolatos előadások anyagi finanszírozása, valamint a hagyományos Családi nap költségeinek fedezése.

 • Mind a hat óvodai csoport 35.000Ft-os támogatásban részesült, melyet csoportkirándulásra fordítottak az óvodapedagógusok.
 • Óvodai kirándulás buszköltségének átvállalása.
 • Az óvoda pszichológus kolléga havi átlag 12 órában, történő foglalkoztatása.
 • A kerti játékeszközök (kerti bútorok – padok) festése vált szükségessé, ennek költségeit is az alapítvány állta.
 • Váratlan élethelyzetbe került család ez évben is támogatásra került.
 • Óvodai évkönyv készült, szintén alapítványi finanszírozással.
 • A karácsonyi csomagok teljes költségének fedezése.