Tájékoztató az alapítvány működéséről

Az Alapítvány neve: Alapítvány a Rákoscsabai Református Betlehem Óvodáért
Címe: 1171 Budapest, Péceli út 197.
Bírósági bejegyzés száma: 07 PK 60536/2011/2
Nyilvántartási szám: 01/03/11444
Adószáma:18225291-1-42
Folyószámla száma: 11717009-20044538
Képviseli: Hámori Tímea elnök (06/20 9555-179)
e-mail: betlehem.ovodaert@gmail.com

A Kuratórium tagjai:
– Hámori Tímea elnök,
– Erdélyi Jánosné titkár,
– Ormósné Miszlai Enikő kuratóriumi tag
– Mészáros Béláné kuratóriumi tag
– Sebestyén-Tóth Viktória kuratóriumi tag

A Felügyelő Bizottság tagjai:
– Nyikos Viktória bizottsági elnök,
– Zeitlerné Kozma Zsuzsanna bizottsági tag,
– Illyés Eszter bizottsági tag

Alapítványunk 2011-ben kezdte meg működését.

Az alapítvány célja

A Betlehem óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javítása, szükség esetén az óvodába járó gyermekek – különösen a hátrányos helyzetűek – és az óvodás korú gyermekeket nevelő családok – különösen a krízishelyzetben lévők – támogatása.

A fentiek értelmében az Alapítvány játékokat, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközöket szerez be, támogatja a prevenciós programokba való bekapcsolódást, illetve elősegíti az ilyen programokon való részvételt.  A gyermekek optimális fejlődését szolgáló óvodai pályázatokhoz – szükség szerint – az önerőt biztosítja, támogatást nyújt a gyermekek szabadidős, kulturális tevékenységéhez, a pedagógiai munka színvonalát növelő képzésekhez. Ezen túlmenően segíti az óvodába járó hátrányos helyzetű, vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülő gyermekeket nevelő családokat. Elősegíti az egészséges életmódra való nevelést, különböző programok szervezése, speciális eszközök beszerzése, fejlesztőpedagógusok bevonása, stb. által. Előadásokat, családi programokat, tanácsadásokat biztosít, illetve szervez az óvodás korú gyermekeket nevelő családok megsegítésére, annak érdekében, hogy a gyermekek testi, lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak.

Eddigi tevékenységeink

Az Alapítvány számára a korábbi években prioritás volt az óvodai bábelőadások, koncertek, néphagyományőrző interaktív programok anyagi finanszírozása, ez 2022-ben sem volt másként.  2022-ben 567.400 Ft-al tudtuk támogatni az előadások megvalósulását!

Az óvodában pszichológus kolléga segítette a mindennapok munkáját és az esetleges otthoni problémák megoldását, melynek költségét szintén az Alapítvány finanszírozta. (2022. szeptembertől már a Református EGYMI biztosítja a pszichológust.)

Mindemellett a szervezetünk kiemelt fontosságúnak tartja a gyermekeket az óvodában körülvevő épített környezet folyamatos karbantartását, fejlesztését is, így folyamatosan megújulnak a kerti játékeszközök. 2022-ben megvalósult az udvari játszóeszközök teljes felújítása, cseréje. Ennek költsége meghaladta az óvoda költségvetési lehetőségeit, ezért alapítványi támogatással is segítettünk: 2.244.000 Ft-al egészítettük ki a több mint 10.000.000 Ft-os beruházást!

Összességében közel 3,5 millió forinttal tudtunk segíteni a 2022-es évben.

Korábbi években:

 • Az óvoda külső területének fejlesztése, karbantartása pl. új játékok beszerzése, telepítése, meglévő udvari játékok festése több alkalommal, külső lambéria borítások festése, kerékpártároló és focipálya kialakítása, kertrendezés, kerítés elemek felszerelése, festése, növények beültetése.
 • Óvodai kirándulások (pl. a Fővárosi Állatkertbe, a szentendrei Skanzenbe, a Merzse-mocsárhoz lovaskocsikázással egybekötve), csoportkirándulások támogatása
 • A kirándulásokhoz óvodai logóval ellátott láthatósági mellényeket készíttettünk minden csoport részére.
 • Családi nap szervezése minden évben
 • Bábelőadás, gyermekkoncert, képességfejlesztő foglalkozások finanszírozása (pl. Habakuk Bábszínház, Gingalló, Gurigongó és Girgácia előadások Pintérné Hutter Anett vezetésével)
 • A csoportokba új fejlesztő játékok kerültek beszerzésre.
 • Minden csoport karácsonyi ajándékként játékokat kapott.
 • A karácsonyi ajándékcsomagok költségének finanszírozása is alapítványi támogatással valósult meg minden óvodásunk számára.
 • Az óvodában pszichológus kolléga segítette a mindennapok munkáját és az esetleges otthoni problémák megoldását, melynek költségét szintén az Alapítvány finanszírozta.
 • A Betlehem óvoda fennállásának 20. és 25. évfordulójára gazdag és színvonalas programsorozat.
 • Megvásárlásra került egy videó kamera is az óvodai ünnepi alkalmak megörökítésére.
 • Óvodai évkönyv készült, szintén alapítványi finanszírozással.
 • A zilahi testvéróvoda szükségét felismerve az Alapítvány értékes eszközöket bocsátott a rendelkezésükre, ezzel is segítve munkájukat, támogatva a testvéróvodában a keresztyén értékrend fenntartását, mélyítését.
 • Súlyos betegséggel küzdő óvodai munkatársakat az Alapítvány több hónapon át támogatta anyagilag.
 • Váratlan élethelyzetbe került családjaink anyagi támogatását is felvállalta az alapítvány.
 • Óvodai munkatársak képzését támogattuk.