hatter93

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK – BETLEHEM ÓVODA

Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem Óvodájába a 2022/23-as nevelési évre a beiratkozás

ideje: 2022. ápr. 27-28-án 8-17 óráig lesz.

A beiratkozáshoz szükséges felvételi jelentkezési adatlapot, valamint az egyéb nyomtatványainkat kitöltve, mindkét szülő által aláírva kérjük személyesen leadni az óvodában (gyermekek is jöhetnek)! Kérjük azokat a jelentkezőket, akik a nyílt napon nem tudtak részt venni, azok mindenképpen gyermekükkel együtt érkezzenek! Ekkor lehetőség lesz  beszélgetésre az óvodavezetővel és körülnézni egy kicsit az óvodában.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok és dokumentumok:

  • felvételi jelentkezési adatlap (óvodai adatfelvételi lap a 2022/23-as tanévre),
  • lelkészi ajánlás (ha van),
  • a gyermek keresztelési emléklapjának másolata (ha van),
  • szülői nyilatkozat (hitéleti nevelésről),
  • szülői nyilatkozat (óvodai beiratkozáshoz),
  • szándéknyiltakozat,
  • adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya) másolata, TAJ kártya másolata
  • határozat rendszeres gyermekvédelmi támogatásról (ha van)
  • Amennyiben a gyermekük rendelkezik szakértői véleménnyel (Pedagógiai Szakszolgálattól, Korai fejlesztésről vagy orvosi szakvélemény), kérjük ezt is csatolják!

Letölthető dokumentumok (személyesen leadandó az óvodában):

Óvodai adatfelvételi lap

Szülői nyilatkozat

Szülői nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz

Szándéknyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Ha a jelentkezéshez szükséges dokumentumok kinyomtatása nem megoldható, akkor az óvodából kinyomtatott formában elvihető az iroda előtti dobozból (munkanapokon 8-17-ig). A kitöltött dokumentumokat kérjük, hogy személyesen hozzák be a jelentkezési napokon!

Kérjük a beiratkozás határidejének betartását (ápr. 27-28) mindenki vegye komolyan, mivel a beérkezett jelentkezési lapokat fel kell dolgoznunk és a fenntartóval együtt közösen hozzuk meg a szükséges döntést! A felvételről szóló értesítést is elektronikus módon május 5-ig fogjuk a szülők e-mail címére kiküldeni, ezért fontos, hogy a jelentkezési adatlapra olvashatóan írják rá azt az e-mail címüket, amit rendszeresen használnak!

Ha nem tudjuk a gyermeket felvenni, akkor a szülőknek a kötelező felvételt biztosító óvodájukba kell a gyermeket beíratniuk május 4-6. között. A kötelező felvételt biztosító óvodák listáját a következő honlapon találják: https://kir.hu/korzet. 

Szeretnénk egy rövid személyes találkozást biztosítani a családok számára a beiratkozáskor, hogy jobban megismerhessük egymást. Erre az alkalomra nem kell külön regisztrálni, érkezési sorrendben történik. Mivel csak rövid idő áll ekkor a rendelkezésünkre, ezért azt szeretnénk kérni a kedves szülőktől, hogy egy kicsit jobban megismerhessük a gyermekeket és a családokat, készítsenek számunkra egy kis bemutatkozó anyagot nyomtatott formában. Ehhez segítségként néhány kérdés lehet: pl. mi a gyermek kedvenc játéka, legkedvesebb időtöltése? Járt-e korábban valamilyen közösségbe pl. bölcsődébe vagy magán óvodába? Vannak-e barátai, könnyen barátkozik-e kortársaival vagy inkább félénkebb? Van-e valamilyen kedvenc szokása? Van-e esetleg valamilyen ételallergiája vagy krónikus betegsége? Van-e valamilyen sajátos nevelést igénylő (SNI) problémája, amiről van szakvéleménye? (ha van, akkor csatolják hozzá mellékletben) Hogyan fejlődött a gyermek mozgása, beszéde? Szobatiszta-e már? Van-e kedvenc tárgya, amihez ragaszkodik elalvásnál? Miért ezt az óvodát választották, ki ajánlotta, hol hallottak rólunk? Gyakorolják-e a vallásukat? Melyik gyülekezetbe tartoznak? Miért tartják fontosnak a gyermekük hitéleti nevelését, hogyan biztosítják ezt otthon?
A kérdések természetesen nem kötelezőek, de nagyban segíthetik a pedagógusok munkáját és a gyermekek személyesebb megismerését. Kérnénk szépen egy családi fotót is mellékelni!
Természetesen mi is szívesen válaszolunk minden kérdésükre a beiratkozáskor.

Melléklet:
Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
Óvodai felvétel szempontsora

Budapest, 2022. március 30.
Sok szeretettel várjuk jelentkezésüket az óvodánkba!

Nagyné Szikszai Katalin óvodavezető